Dr. Bach Blomsterterapi

Blomsterdroppar som påverkar våra känslor och sinnes stämaningar och hjälper oss att komma i balans och i harmoni. Alla medel (utom Rock water) kommer från blommor, vilda växter, buskar eller träd. Ingen av dem är skadlig eller beroende framkallande och någon risk för överdosering finns ej. Dropparna kan ges till både människor och djur.

Dr. Bachdroppar

Består av 38 st olika blomster essenser. Dessa är indelade i sju undergrupper, representerade utav emotionella tillstånd.

1. RÄDSLA/OTRYGGHET

Aspen                     
Cherry Plum
Mimulus
Red Chestnut
Rock Rose

Rädsla av okänt ursprung, panik
Rädsla att tappa kontroll              
Rädsla av kända orsaker   
Oro över familj o vänner   
Rädsla, panik, skräck

2. TVIVEL/ OSÄKERHET

Cerato
Gentiana
Gorse
Hornbeam
Scleranthus
Wild Oat

Tvivel på den egna förmågan, lättpåverkad
Förtvivlad, nedstämd o modfälld
Exremt uppgiven
Skjute upp saker, svårt att komma igång
Obeslutsamhet
Svårighet att hitta sin livsuppgift

3. BRISTANDE INTRESSE/APATI

Clematis
Chestnut Bud
Honeysuckle
Mustard
Olive
White Chestnut
Wild Rose

Likgiltig, tankspridd, drömmare
Svårighet att lära av sina misstag
Nostalgi, hemlängtan, kvar i det förgångna
Djup dysterhet utan känd orsak
Fullständig utmattning
Ihärdiga, ovälkommna tankar som mal
Dagdrömmare, Saknar ambitioner

4. ENSAMHET

Heather
Impatience
Water Violet

Fixerad vid sina egna problem
Otålighet, irritation
Stolt, reserverad, pålitlig

5. ÖVERKÄNSLIGHET

Agrimony
Centaury
 Holly
 Walnut

Inre oro och lidande dolt bakom glad fasad
Svårt att sätta gränser
Avundsjuka, misstänksamhet, hämndbegär
Vid förändringar i livet, skyddande medel

6. MODLÖSHET/FÖRTVIVLAN

Crab apple
Elm
Larch
Oak
Pine
Star of Bethlehem
Sweet Chestnut
Willow

Självförakt, känsla av psykisk/fysisk orenhet,
Känsla av otillräcklighet
Uppgivenhet, bristande självförtroende
Arbetsmyra, ger aldrig upp, stärkande medel
Skuldkänslor, tar på sig andras misstag
Mot alla typer av chock
Extrem ångset
Förbittring, känner sig orättvist behandlad

7. ÖVERDRIVEN ORO OM ANDRA

Bech
Chicory
Rock water
Vervaine
Vine
Räddningsdroppar

Arrogant och kritisk mot andra
Överdriven dominans, martyr
Strikt , hård mot sig själv
Överdriven entusiasm, stress, fanatisk
Dominant, auktoritär
Kris, chock, förvirring

Edward Bach

Brittisk Läkare och Homeopat Utvecklade ett system av 38 st olika blomster essenser som påverkar våra känslor och sinnesstämningar som hjälper oss att komma i balans och i harmoni. Enligt Dr.Bach bör sjukdomarnas orsak sökas i patienten inre, snarare än i den fysiska kroppen.

RÄDDNINGSDROPPAR
Vid chock, trauma, sorg, panik, 
stress & upprördhet.
För koncentration och lugn
vid tentor och examen.

0_0.23_0_0.22_122_226_csupload_18098714

Rescue remedy är en blandning av Star of Bethlehem, Rock Rose, Impatience, Cherry Plum och Clematis. Pris 159:-

BESTÄLL RÄDDNINGSDROPPAR HÄR!